disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID
Ster Mobiliteit Twente (hierna SMT) is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Evenmin kan SMT  verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt. SMT vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij SMT en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMT.

INHOUD
De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron en met schriftelijke toestemming van SMT . Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te gebruiken ten nadele van derden. Indien hier wel sprake van is, kan SMT  niet aansprakelijk worden gesteld. SMT  behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat SMT dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

PRIVACY
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

COOKIES
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maakt deze website gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Daarnaast maken we gebruik van Analytics programma's die ervoor zorgen dat we onze website steeds kunnen verbeteren en deze voor de bezoekers kunnen optimaliseren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig.

WIJZIGINGEN DISCLAIMER
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

ICONEN
Iconen by Flaticon en Font-Awesome.

Losgestort Transport

Ons specialisme ligt veelal in het losgestorte transport van GMP-goederen, afval, mest, schroot, zand, grind door heel Europa. Maar ook voor bestemmingen buiten Europa draaien wij onze hand niet om, in overleg is nagenoeg alles mogelijk bij SMT!

Ook voor het transport van warm- en freesasfalt bent u bij Ster Mobiliteit Twente op het juiste adres.

Ons wagenpark bestaat uit kipper opleggers, combi-kippers, containertransport en walkingfloor opleggers met een laadvermogen variërend van 15 tot 60M3.

Onze kipper opleggers hebben een leeggewicht van ongeveer 15 ton en kunnen hierdoor binnen de wettelijke eisen zo’n 25 ton lading naar Frankrijk en Duitsland vervoeren.

Onze walkingfloor opleggers hebben een laadvermogen van 90m3 en een leeggewicht van 15 ton. De opleggers zijn 13.60 meter lang, waardoor er ook de mogelijkheid is om zakgoed en palletgoed te kunnen vervoeren.

Naast de bovengenoemde soorten transport, biedt SMT ook containertransport aan. Uw container wordt hierbij van A naar B gebracht door ons. Een gedeelte van het wagenpark is GMP+, VIHB & NVWA gecertificeerd. Hierdoor zijn wij in staat om op iedere situatie in te spelen en het maximale rendement uit onze transportmiddelen te halen.

Wat vervoeren wij?

  • Grondstoffen voor de veevoederindustrie​
  • Ferromaterialen
  • Magnetiet
  • Veevoeders
  • Zand
  • Grind
  • Asfalt
  • Freesasfalt

​Ons werkgebied
Onze vrachtwagens worden vooral ingezet voor transporten van en naar Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Echter zijn alle bestemmingen in overleg mogelijk.